Giúp Đỡ Ngay Lập Tức

Orion Center

Địa điểm: Toà nhà màu xanh ở góc đường Denny và Stewart, 1828 Yale Avenue, Seattle, WA 98101

Hãy gọi: Hãy gọi: 206-622-5555

Picture of Orion Center

Độ tuổi: dịch vụ ban ngày: 12-24 I nơi trú ẩn qua đêm: 18-24

Giờ mở cửa trong ngày:
Thứ Hai: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Tư: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều (Đóng cửa 1 giờ chiều - 3 giờ chiều)
Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Bữa sáng: Thứ Hai-Thứ Sáu: 10 giờ 00 phút sáng-10:45 giờ sáng
Bữa trưa: Thứ Hai-Thứ Sáu: 12 giờ 30 phút trưa-1 giờ chiều
Bữa tối: Thứ Hai-Thứ Sáu: 5 giờ tối-5 giờ 30 phút tối (không có bữa tối vào Thứ Ba)
Đến không hẹn trước: Thứ Hai-Thứ Sáu 3 giờ phút chiều-6 giờ phút tối

Các Dịch Vụ Khác:

bữa ăn

máy tính

giặt ủi

tắm vòi sen

quần áo

chăm sóc y tế

thức ăn cho vật nuôi

tủ khóa

quản lý hồ sơ

nơi tạm trú qua đêm

thẻ căn cước

trợ giúp pháp lý

University District Youth Center (UDYC)

Địa điểm: Toà nhà màu vàng trên Đại lộ 15, 4516 15th Ave NE, Seattle, WA 98105

Hãy gọi: 206-526-2992

photo of UDYC building

Độ tuổi: 12-24

Giờ mở cửa trong ngày:
Thứ Hai: 8 giờ sáng-4 giờ chiều
Thứ Ba:8 giờ trưa-4 giờ chiều
Thứ Tư: 8 giờ sáng-1 giờ chiều
Thứ Năm: 8 giờ sáng-4 giờ chiều
Thứ Sáu: 8 giờ sáng-4 giờ chiều

Các Dịch Vụ Khác:

bữa ăn

máy tính

giặt ủi

tắm vòi sen

quần áo

sức khỏe tâm thần

phụ thuộc chất gây nghiện

quản lý hồ sơ

thẻ căn cước

trợ giúp pháp lý

South Seattle

Địa điểm: Toạ lạc ở Southeast Youth and Family Services tại Thành Phố Columbia, 3722 S Hudson St, Seattle, WA 98118

Hãy gọi: 206-465-7436

Photo of Jackson Street entrance on Rainer Ave. S and S. Hudson St

Độ tuổi: 16-24

Nơi tạm trú qua đêm mở cửa hàng đêm từ 8 giờ tối đến 8 giờ 30 phút sáng

Giờ mở cửa trong ngày:
Bữa sáng: Thứ Hai-Thứ Sáu: 9 giờ phút sáng-10 giờ phút sáng
Các dịch vụ buổi sáng: Thứ Hai-Thứ Sáu:10 giờ sáng-1 giờ chiều
Các dịch vụ buổi chiều: Thứ Ba &Thứ Năm: 3 giờ 30 phút chiều-6 giờ 30 phút tối

Các Dịch Vụ Khác:

bữa ăn

máy tính

giặt ủi

tắm vòi sen

quần áo

sức khỏe tâm thần

phụ thuộc chất gây nghiện

quản lý hồ sơ

nơi tạm trú qua đêm

thẻ căn cước

trợ giúp pháp lý

Các Dịch Vụ Khác

Chỗ Ở

Để được kết nối với dịch vụ chỗ ở, hãy gọi 211 để thực hiện đánh giá chỗ ở hoặc đăng ký với chúng tôi tại:

Giáo Dục

Để được kết nối với các chương trình giáo dục của YouthCare, hãy đăng ký với chúng tôi tại:

Việc Làm

Để được kết nối với các chương trình việc làm của YouthCare, hãy liên hệ với người quản lý chương trình việc làm hoặc đăng ký với chúng tôi tại Orion Center của YouthCare,University District Youth Center, hoặc Jackson Street.


Dưới 18 tuổi

Địa Điểm An Toàn

Nếu quý vị đang tìm kiếm sự giúp đỡ ngay lập tức, hãy gọi đến đường dây nóng của Địa Điểm An Toàn theo số 1-800-422-8336

Nơi Tạm Trú

Nếu quý vị đang tìm kiếm một địa điểm an toàn để ngủ, hãy gọi cho Hope Center theo số 206-364-4355 hoặc Adolescent Shelter theo số 206-694-4506