Agarang Tulong

Orion Center

Lokasyon: Ang berdeng gusali sa kanto ng Denny at Stewart, 1828 Yale Avenue, Seattle, WA 98101

Tumawag sa : 206-622-5555

Picture of Orion Center

Mga may edad na: araw na mga serbisyo: 12-24 I pangmagdamagang: 18-24

Mga oras na bukas sa araw:
Lunes: 10am-6pm
Martes: 10am-6pm
Miyerkules: 10am-6pm (Sarado 1pm-3pm)
Huwebes: 10am-6pm
Biyernes: 10am-6pm

Almusal: Lunes-Biyernes: 10:00am-10:45am
Tanghalian: Lunes-Biyernes: 12:30pm-1:00pm
Hapunan: Lunes-Biyernes: 5:00pm-5:45pm
Pag-drop-in: Lunes-Biyernes 3:00pm-6:00pm

Mga serbisyo:

mga pagkain

mga computer

palabahan

paliguan

pangangalagang medikal

pagkain para sa alagang hayop

mga locker

pamamahala ng kaso

pangmagdamagang tuluyan

mga id

legal na tulong

UDYC

Lokasyon: Ang dilaw na gusali sa 15th Avenue, 4516 15th Ave NE, Seattle, WA 98105

Tumawag sa : 206-639-3410

photo of UDYC building

Mga may edad na: 12-24

Mga oras na bukas sa araw:
Mga oras na bukas sa araw:
Lunes: 8:00am-4:00pm
Martes:8:00-4:00pm
Miyerkoles:8:00am-1:00pm
Huwebes: 8:00am-4:00pm
Biyernes: 8:00am-4:00pm

Mga serbisyo:

mga pagkain

mga computer

palabahan

paliguan

damit

kalusugang pangkaisipan

tulong para sa adiksiyon sa bawal na gamot

pamamahala ng kaso

mga id

legal na tulong

Jackson Street

Lokasyon: Matatagpuan sa Southeast Youth and Family Services sa Columbia City, 3722 S Hudson St, Seattle, WA 98118

Tumawag sa : 206-465-7436

Photo of Jackson Street entrance on Rainer Ave. S and S. Hudson St

Mga may edad na: 16-24

Bukas ang pangmagdamagang tirahan tuwing gabi mula 8:00pm-8:30am

Mga oras na bukas sa araw:
Mga oras na bukas sa araw:
Almusal: Lunes-Biyernes: 9:00am-10:00am
Mga serbisyo sa umaga: Lunes-Biyernes:10:00am-1:00pm
Mga serbisyo sa hapon: Martes at Huwebes: 3:30pm-6:30pm

Mga serbisyo:

mga pagkain

mga computer

palabahan

paliguan

damit

pangangalagang medikal

kalusugang pangkaisipan

tulong para sa adiksiyon sa bawal na gamot

pamamahala ng kaso

pangmagdamagang tuluyan

mga id

Iba Pang Mga Serbisyo

Pabahay

Upang kumonekta sa pabahay, tumawag sa 211 para sa isang pagsusuri ng bahay o makipag-usap sa amin sa:

Edukasyon

Upang kumonekta sa mga programa sa edukasyon ng YouthCare, makipag-usap sa amin sa:

Trabaho

Upang kumonekta sa mga programa sa trabaho ng YouthCare, makipag-ugnayan sa mga tagapamahala ng programa sa trabaho o makipag-usap sa amin sa Youthcare’s Orion Center, University District Youth Center, o Jackson Street.


Wala Pang Edad na 18

Ligtas na Lugar

Kung naghahanap ka ng agarang tulong, tumawag sa hotline ng Safe Place sa 1-800-422-8336

Tuluyan

Kung naghahanap ka ng isang ligtas na lugar para tulugan, tumawag sa Hope Center sa 206-364-4355 o sa The Adolescent Shelter sa 206-694-4506